Spillreglement

DNB Jubl Cup

SPILLEREGLER FOR

3’ER, 5’ER, 7’ER OG 9’ER FOTBALLSpillereglene gjelder for DNB Jubl Cup som avvikles 17.-18. mars 2018.I DNB Jubl Cup er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.1. SPILLEBANENFor 3’er fotball

· Lengden skal være større enn bredden, anbefalt er 10 x 15 m.

· Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding)

· Målenes størrelse bør være 1,2–1,5 m bredde x 0,75–1 m høyde (minimål).

· Det er ikke keeper i treerfotball og straffefelt brukes ikke.For 5’er fotball

Spillebanen bør være minimum 15 x 30 m. – maks. 20 x 40 m. Lengden skal være større enn bredden. Anbefalt er 20 x 30 m.

Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.For 7’er fotball

· Spillebanen bør være minimum 20 x 40 m. – maks. 40 x 60 m. Lengden skal være større enn bredden. Anbefalt er 30 x 50 m.

· Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.For 9’er fotball

· På tvers av elleverbanen: Bredde: 48–50 m. Lengde: 60–68 m

· Mål: Anbefalt sjuermål. Straffesparkfelt: 8 m fra stolpen og 8 m ut.

· På langs av elleverbanen: Bredde: 50 m. Lengde: 16-meter til 16-meter (67–72 m)

· Mål: Anbefalt ellevermål. Straffesparkfeltet: 11,5 m fra stolpen og 11,5 m ut.

2. ANTALL SPILLEREFor 3’er fotball

· Spillere kan byttes inn når som helst (flygende bytter).

· Det benyttes tre spillere på hvert lag samtidig.

· Kampene spilles uten keeper.

· Det anbefales en spillertropp på fem spillere.

For 5’er fotball

Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det er flygende innbytte.

Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.

For 7’er fotball

På hvert lag skal det ikke være mer enn 7 spillere (inkl. målvakt) på banen samtidig. Det er flygende innbytte. Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet.For 9’er fotball

Det benyttes ni spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Det anbefales 4 innbyttere per lag (maksimalt antall tillatte spillere er 16). Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen. Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet. Ved nierfotball skal man aldri komme under seks spillere på hvert lag.

3. BALL

Ball nr. 4 (med omkrets 62 – 66 cm.) benyttes. I klassene under 10 år anbefales ball størrelse nr. 3.4. SPILLERNES UTSTYR

Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.

Farlige/skarpe gjenstander skal fjerne (f.eks smykker, klokker etc).

5. DOMMEREN

Alle kamper skal ledes av en dommer med full myndighet og godt kjennskap til reglene. Dommerens viktigste oppgave er å være veileder, og rettlede spillerne med bruk av sunn fornuft.6. LINJEVAKT

Hvert lag skal stille med en linjevakt. Vedkommendes oppgave er å vinke når ballen går ut over sidelinjen.7. SPILLETS VARIGHET

I DNB Jubl Cup gjelder følgende reglement for spilletiden.I 3`er kamp består kampen av en omgang x 12 min uten tilleggstid

I 5`er kamp består kampen av en omgang x 18 min uten tilleggstid.

I 7`er kamp består kampen av en omgang x 25 min uten tilleggstid.

I 9`er kamp består kampen av en omgang x 25 min uten tilleggstid.8. SPILLETS BEGYNNELSE

Det laget som står som hjemmelag (det laget som står først i kampoppsettet) tar avspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark.9. BALLEN I OG UTE AV SPILL

Ballen er ute av spill når hele ballen er utenfor mållinjen, sidelinjen eller når dommeren har stoppet spillet.10. NÅR MÅL GJØRES

Når hele ballen har passert målstreken er det mål. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det lag som ikke scoret målet. Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark.11. OFFSIDE

Benyttes kun på 9er fotball.

12. FEIL OG OVERTREDELSER

Det dømmes frispark når en spiller:

a) feller en motspiller

b) holder eller dytter en motspiller

c) tar ballen med hånden (med vilje)

d) gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne

e) kaster eller sparker ballen over midten ved målspark/ målkast, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken.Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.13. FRISPARK

Frispark kan skytes direkte i motstanderens mål. Frispark satt direkte i eget mål gir corner til motstanderen. Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen.14. STRAFFESPARK

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen (målfeltlinjen).15. INNKAST

Skal tas fra det stedet ballen passerte sidelinjen. Kastet utføres med begge hender, og med ballen over hodet. Ved feil utførelse bør dommeren instruere spilleren om hva som var feil.16. MÅLSPARK

Målspark/målkast tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark/målkast kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved målspark/målkast. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken. Hvis keeper etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan han spille så langt han vil.17. HJØRNESPARK

Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes. Motstander må være minst 5 meter fra ballen.18. Ekstra spiller

Ved stor differanse i nivå og ledelse på fire mål kan dommere ta opp dialog med trenere og anbefale lag å sette inn en ekstra spiller.19. Pressfri sone

Ved igangsetting fra målvakt (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen. Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten. Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene. Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette.
Brudd på regelen medfører ny igangsetting.I 5’er fotball er det pressfri sone fram til midtstreken.
I 7’er fotball er det pressfri sone fram til midt på egen banehalvdel.


I 3`er og 9`er fotball er det ikke pressfri sone.


Kommentarer